•  
  • Prijavite se

  • Prijavi se uz pomoć svog Facebook naloga

  •  
  •  
  • Vesti

  • Otvoren konkurs - Divac omladinski fondovi u Užicu i Kuršumliji

   19.oktobar 2015.

   Pozivamo sve neformalne i formalne grupe mladih iz opštine Kuršumlija i grada Užica da podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 20. novembra 2015. godine 

   Svakim Divac omladinskim fondom upravlja deset članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

   Projekat Divac omladinski fondovi u Užicu i Kuršumliji Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje u saradnji sa Opštinom Kuršumlija i gradom Užice uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. 

   Fondacija Ana i Vlade Divac projekat Divac omladinski fondovi realizuje u još 9 opština u Srbiji uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

   Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?

   - Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji navedenih opština.

   Šta Divac omladinski fond podržava?

   - Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanje, obrazovanja, aktivizma i volonterizma

   - Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

   - Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;

   - Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

   Obrazac potvrde o doprinosu možete da preuzmete ovde.      

   Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?

   - Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;

   - Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;

   - Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

   - Honorare za realizatore projekta;

   - Stipendije;

   - Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.)

   Kako i do kada podneti predlog projekta?

   Zainteresovani mladi mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde  i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.

   Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

   Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata u Užicu i Kuršumlije je 20. novembar 2015. 

   Šta nakon prijave predloga projekta?

   Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice Divac omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko Vaš projekat prođe prvi krug selekcije bi'ete obavešteni do 10. decembra 2015. i bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

   Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.

   Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

   Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od

   15. januara  do 31. marta 2016. godine.

    

   {image2}

  •